192 Eetu Lindgren

Olen Eetu Lindgren, perheen isä ja IT-insinööriopiskelija. Aikaisemmalta ammatiltani olen kokki ja nyt alaa vaihtamassa data analytiikan pariin. Olen syntyperäinen kirkkonummelainen ja asun Jolkbyssä.

Haluan päästä kehittämään Kirkkonummea kuntalaisten ääntä kuunnellen. Kirkkonummi tulee säilyttää elinvoimaisena ja kehittyvänä kuntana. Nykyisille ja uusille kuntalaisille tulee mahdollistaa monipuolinen asuminen.
Tätä tukee uusien pientaloasutusten kaavoitus nopealla aikataululla ja järkevään hintaan. Haluan myös varmistaa että, nykyisistä kiinteistöistä pidetään huolta ja varmistaa niiden käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen. Myös liikenneyhteydet työpaikoille niin kunnan sisällä kuin ulkopuolelle tulee varmistaa kaikilla alueilla. Kirkkonummesta tulee saada houkutteleva paikka myös yrittäjille mm. mahdollistamalla toimitilojen riittävyys liiketoiminnan kasvattamiseen.

Kunnan talous tulee saada kuriin, kuitenkaan heikentämättä kunnan vetovoimaa. Kirkkonummelle tarvitaan lisää kuntalaisia jakamaan vastuuta sekä yrittäjiä tuottamaan palveluita. Kunnan talous vaatii nyt pitkäjänteistä työtä ja kestävää päätöksentekoa.

Pidetään kotikuntamme elinvoimaisena vielä tuleville sukupolvillekin.