182 Henrik Hämäläinen

18-vuotias opiskelija Veikkolasta

Olen toisen vuoden lukiolainen ja toimin lukion opiskelijakunnan hallituksessa sekä opiskelijaedustajana lukioni    johtoryhmässä ja johtokunnassa. Minua on aina kiinnostanut oman kuntani asiat ja niihin vaikuttaminen. Vapaa-aikanani minut löytää useimmiten monenlaisten harrastusten parista tai luonnosta.

Lähdin mukaan kunnallisvaaliehdokkaaksi, koska olen aina ollut kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista ja yhteisten asioiden hoitamisesta. Olen mukana myös, koska haluan tuoda kunnanvaltuustossa erityisesti lasten, nuorten ja opiskelijoiden samoin kuin heidän vanhempiensa äänen kuuluville sekä pitää yksinhuoltajien ja pienyrittäjien puolia. Aktiivisena luontoihmisenä haluan myös varmistaa, että Kirkkonummen kaunis luonto pysyy ennallaan ja puntaroida eri mahdollisuuksia lähiluonnon, ympäristön ja järvien suojelemiseksi sekä kehittämiseksi.

Kirkkonummen kunto-ohjelma:

1.Kestävä kuntatalous ja velkaantumisen loppuminen

Kirkkonummi on velkaantunut nopeasti viime vuosien aikana. Vuoden 2020 talousarvion mukaan “toimintatulojen ja -menojen erotus, toimintakate, on -221,1 milj. euroa.“ Tilanne on varsin huono ja vaatii välittömiä toimia kuntatalouden vakauttamiseksi.

2.Hyvä, turvallinen ja toimiva oppimisympäristö

Koulutus on tärkein asia, mitä ihminen voi saada elämiseen kuuluvien perusasioiden ja rakastavan perheen lisäksi. Siksi on elintärkeää, että se hoidetaan kunnolla kaikilla alueilla siten, etteivät esimerkiksi luokkakoot pääse kasvamaan tai lasten & nuorten hyvinvointi sekä turvallisuus vaarannu homeen tai vastaavien ongelmien takia. 

3.Kilpailukyvyn parantaminen, pk-yritysten toimintakyvyn kehittäminen sekä uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelu

Kirkkonummelle elin tärkeää on uusien veronmaksajien houkuttelu kuntaan, jotta vanhenevalle väestölle voidaan jatkossakin taata samat palvelut. Kilpailukykyä voidaan parantaa luomalla työpaikkoja, laskemalla kunnallisveroa, tarjoamalla enemmän edullisia pientalo- ja yritystontteja sekä kannustamalla yrityksiä – varsinkin pienyrittäjiä – sijoittumaan Kirkkonummelle. Kunnan täytyy myös muistaa myös Kirkkonummelle sijoittuneet yrittäjänsä ja varmistaa heille puitteet toimintansa jatkamiseen sekä kehittämiseen.