225 Kim Åström

Olen 40-vuotias teknillisen fysiikan diplomi-insinööri ja kolmen lapsen isä Kantvikista. Työkseni toimin uutta polttokennotekniikkaa kehittävän yrityksen tuotekehitysjohtajana. Olen ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu, jonka lisäksi olen toiminut palvelutuotannon lautakunnassa, viimeiset kaksi vuotta sen puheenjohtajana. Olen myös vetänyt yhdyskuntatekniikan prosessien kehitystyöryhmää.

Elämme vahvaa muutosten aikaa. Työnteon murros on Kirkkonummelle suuri mahdollisuus, huono soteuudistus ja julkistalouden ahdinko puolestaan merkittäviä uhkia. Kirkkonummen vetovoima- ja menestystekijöinä korostuvat yhä vahvemmin pientalovaltaisuus, luonnonläheisyys ja arjen sujuvuus molemmilla kotimaisilla kielillä. Kirkkonummen on käytettävä resurssejaan entistä viisaammin vetovoimatekijöihinsä tukeutuen. Toiminnan on oltava kestävällä pohjalla sekä talouden että ympäristön kannalta.

Kuluneella valtuustokaudella olen paneutunut erityisesti rakennuskannan sisäilma- korjaus- ja investointikysymyksiin. Tuon päätöksentekoon analyyttisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä. Toivon luottamustasi jatkokaudelle rakentamaan Kirkkonummea edelleen vastuullisesti ja valistuneesti.

____________________________________________________________________________

Jag är en 40-årig diplomingenjör och trebarnspappa från Kantvik. Till mitt yrke är jag teknologichef på ett företag som utvecklar ny bränslecellsteknik. Jag är kommunfullmäktigeledamot sedan 2017 och har under den gångna valperioden också varit ordförande för nämnden för serviceproduktion (Patu).

Vi genomgår en tid av stora förändringar. Arbetandets nya former utgör en stor möjlighet för Kyrkslätt, emedan en dålig vårdreform och de offentliga finansernas trångmål är betydande hotbilder. Småhusboende, närhet till naturen och en fungerande vardag på bägge språken blir allt viktigare faktorer för vår fortsatta framgång. Kyrkslätt bör använda sina resurser allt klokare med stöd av dessa styrkor. Kommunens verksamhet bör vara hållbar, såväl ekonomiskt som med tanke på miljön.

Tvåspråkiga lösningar är bästa sättet att säkerställa ett fortsatt brett serviceutbud på svenska i Kyrkslätt. Ett ökat umgänge över språkgränserna, också på det politiska planet, gynnar svenskspråkigheten i vår kommun.

Under den gångna fullmäktigeperioden har jag speciellt satt mig in i inomhuslufts-, reparations- och investeringsfrågor. I min roll som beslutsfattare är jag ansvarstagande, analytisk och framåtsträvande. Jag hoppas på ditt förtroende för ett fortsatt mandat och engagemang för Kyrkslätts bästa.