Kirkkonummen kokoomus on tyytyväinen saavutettuun budjettiratkaisuun

Julkaistu:

Kirkkonummen talousarvioneuvotteluissa saavutettiin sopu valtuustoryhmien enemmistön kesken. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen haastavissa olosuhteissa, mutta rakentavassa hengessä saavutettuun neuvottelutulokseen. Tavoite talousarvioneuvotteluissa on ollut turvata kunnan elinvoima ja oikeasuhtaiset palvelut kuntalaisille vauvasta vaariin valmistauduttaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen. Nyt saavutettu budjettiesitys turvaa kuntalaisten palvelut ja tulevaisuusinvestoinnit kannustaen kestävään taloudenpitoon.

Kestävän taloudenpidon varmistamiseksi kokoomuksen valtuustoryhmä edellytti talousarvioneuvotteluissa erityishuomion kiinnittämistä kunnan huomattavan suurien palveluostojen tarkempaan seuraamisen 2022 aikana. Lisäksi kokoomus on esitti kunnan strategiseksi tavoitteeksi, että jatkossa Kirkkonummen talousarviokehys laadittaisiin inflaation ja verotulokasvun antaman liikkumavaran perusteella. Muina kunnan tulonmuodostusta vauhdittavina toimina sovittiin mm. metsästrategian valmistelun kiirehtimisestä.

Kokoomuksen valtuustoryhmälle on ollut erityisen tärkeää mahdollistaa lapsille terveet oppimisympäristöt kouluinvestointeja vauhdittamalla. Talousarvioneuvotteluissa oli selkeä tahtotila puuttua kouluongelmaan. Nissnikun kouluinvestointia aikaistettiin vuodella niin, että hankinta toteutetaan jo 2023 ja koulu valmistuisi 2025. Hankkeen kokonaiskustannusten hallitsemiseksi kouluinvestoinnin urakkamuodoksi päätettiin kokonaisvastuuratkaisu. Terveet koulut nähdään myös tulevan sivistyskunnan keskeisenä vetovoimatekijänä.

Urho Blom

”Investoinnit haastavat Kirkkonummen taloutta lähivuosina. Tulevaisuudessa Kirkkonummi on todellinen sivistyskunta, johon perheiden on hyvä tuoda lapsensa laadukkaisiin, turvallisiin ja terveellisin tiloihin.”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Urho Blom.

Lisätietojen antajat:

Urho Blom

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

0400 475 033

[email protected]

Anna Sahiluoma

Viestintävastaava

044 5514124

[email protected]

Lisää julkaisuja

8.8.2022

Kirkkonummen Kokoomuksen valtuustoryhmä järjestäytyi syyskaudelle 2022

Kirkkonummen Kokoomuksen valtuustoryhmä järjestäytyi sunnuntaina 7.8. Kirkkonummen kunnantalolla. Valtuustoryhmään kuuluu 12 valtuutettua ja varavaltuutetut. Valtuustoryhmä ja Kirkkonummen Kokoomus ry valitsivat

24.11.2021

KOKOOMUS HALUAA VAUHDITTAA KESTÄVÄÄ TALOUDENPITOA

Kirkkonummen talousarvioneuvottelut käynnistyivät maanantaina 22.11. hyvin haastavassa tilanteessa. Kuntatalouden seurantaraportin 1–10/2021 toteutuma oli noin 7 MEUR alijäämäinen. Näkemyksemme mukaan vastuullinen

15.11.2021

KIRKKONUMMEN KOKOOMUS PUOLUSTAA VASTUULLISTA TALOUDENPITOA

Kirkkonummen Kokoomuksen valtuustoryhmä Kirkkonummen Kokoomus ei missään vaiheessa ole ollut verojen korottamisen kannalla. Kunnanhallituksessa käydyn pitkän keskustelun lopputuloksena hallitus päätyi