Kokoomus on tyytyväinen saavutettuun budjettiratkaisuun

Julkaistu:


Kirkkonummen talousarvioneuvotteluissa 2023 saavutettiin valtuustoryhmien kesken
neuvottelutulos. Neuvottelutulos annetaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi maanantain
28.11. kokouksessa, josta esitys jatkaa joulukuun valtuustokäsittelyyn. Kokoomuksen
valtuustoryhmä on tyytyväinen vaikeassa talouden suhdanteessa ja kansainvälispoliittisessa
tilanteessa saavutettuun tulokseen.

Kokoomuksen johdolla käydyt neuvottelut saatiin päätökseen perjantaina 25.11.
alkuperäisestä arvioitua rivakammin. Neuvotteluissa ryhmien välillä vallitsi jaettu näkemys
kunnan ja talouden suhdanteen heikkenemisestä. Eri ryhmien muutosesitysten
kustannusvaikutukset budjettiin rajoittuivat lopulta 190 000 euroon. Leikkauksia
kunnanjohtajan esitykseen ei tehty. Kokoomus kuitenkin esitti huolensa paisuvista ict-
kustannuksista sekä suomen- ja ruotsinkielisen sivistystoimen kustannuseroista.
Kummastakin asiakysymyksestä päättäjille tuodaan selvitykset ja ratkaisuesitykset, joiden
myötä kustannuksia on ensi vuonna osaltaan mahdollista jonkin verran supistaa.

Neuvotteluissa Kokoomus puolusti kunnan kouluhankkeiden kokonaisuutta ja kiirehti
voimakkaasti Nissnikun väistötilojen hankkimista. Toinen tärkeä seikka on
pientalovaltaisuuden edelleen vahvistaminen kuntastrategian mukaisesti sekä suomen- ja
ruotsinkielisen opetuksen keskinäisten resurssien hallittu, mutta virkavalmisteluun nojaava
tasapainotus. Lisäksi koti- ja kouluyhdistysten tuki nostettiin takaisin kymmenestä
tuhannesta 20 000 euroon. Yhdessä muiden ryhmien kanssa Kokoomus oli myöntämässä
nuorten kesätyöllistämiseen 140 000 euroa. Pidämme tärkeänä, että nuoret saavat
mahdollisuuden kokeilla siipiään, ansaita omaa rahaa sekä vahvistaa asemaansa
tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Poliittisten ryhmien esitysten kustannuksia lisäävä vaikutus jäi lopulta 190 000 euroon, sillä
yhteisymmärrys vallitsi, että vuodesta 2024 eteenpäin kuntien rahoitusasema kiristyy.
Kesätyöllistämiseen varattiin 140 000 euron määräraha ja 50 000 euroa yhdistysten
avustuksiin. Mitään leikkauksia kunnanjohtajan esitykseen ei ensi vuodelle päätetty
hyväksyä. Lisäksi päätettiin tehdä mm. tavoitteisiin tekstimuutoksia, joilla ei ollut
määrärahavaikutuksia.

Kokoomusryhmälle oli lähtökohtaisesti tärkeätä pysyttäytyä talouskehyksessä, edistää
pientalovaltaisuutta sekä mahdollistaa lapsille terveet oppimisympäristöt kouluinvestointeja
kiirehtien.


”Kirkkonummi on astumassa hyvinvointialueiden ja sivistyskunnan aikaan. Kokoomus haluaa
varmistua siitä, että sivistyksen ja vapaa-ajan resurssit kohdentuvat jatkossa
oikeudenmukaisesti kaikille lapsille ja nuorille .Toiseksi haluamme Kirkkonummen olevan
taloudellisesti iskukykyinen, kun tulevaisuudessa valtionosuudet pienenevät ja käyttömenot
kasvavat. Neuvottelutulosta voi pitää kohtuullisen hyvänä”, toteaa talousarviosta sopineen
neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana toiminut valtuustoryhmän puheenjohtaja Urho
Blom.


Lisätietojen antajat:
Urho Blom
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
0400 475 033
[email protected]

Lisää julkaisuja

8.8.2022

Kirkkonummen Kokoomuksen valtuustoryhmä järjestäytyi syyskaudelle 2022

Kirkkonummen Kokoomuksen valtuustoryhmä järjestäytyi sunnuntaina 7.8. Kirkkonummen kunnantalolla. Valtuustoryhmään kuuluu 12 valtuutettua ja varavaltuutetut. Valtuustoryhmä ja Kirkkonummen Kokoomus ry valitsivat

13.12.2021

Kirkkonummen kokoomus on tyytyväinen saavutettuun budjettiratkaisuun

Kirkkonummen talousarvioneuvotteluissa saavutettiin sopu valtuustoryhmien enemmistön kesken. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen haastavissa olosuhteissa, mutta rakentavassa hengessä saavutettuun neuvottelutulokseen. Tavoite talousarvioneuvotteluissa

24.11.2021

KOKOOMUS HALUAA VAUHDITTAA KESTÄVÄÄ TALOUDENPITOA

Kirkkonummen talousarvioneuvottelut käynnistyivät maanantaina 22.11. hyvin haastavassa tilanteessa. Kuntatalouden seurantaraportin 1–10/2021 toteutuma oli noin 7 MEUR alijäämäinen. Näkemyksemme mukaan vastuullinen