VAALIOHJELMA

Kirkkonummen kokoomuksen vaaliohjelma kuntavaaleissa 2021

Kokoomus on arvopuolue: uskomme sivistykseen, demokratiaan ja kansainvälisyyteen. Pyrimme ihmisen, ympäristön, talouden ja teknologian sopusointuun. Kokoomus uskoo ihmiseen itsestään ja toisistaan huolehtimaan kykenevänä yksilönä. Vapauteen kuuluu erottamattomana osana vastuu. Sivistyneessä yhteiskunnassa heikoimpia autetaan. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu, että ahkeruus ja järkevät valinnat tuovat menestystä tekijälleen.

TOIMIVA TALOUS – KASVAVA KUNTA

Kirkkonummi tarvitsee työtä, työpaikkoja ja yrittäjyyttä. Kunnan toimia ei pidä rahoittaa veroja korottamalla vaan vastuullisella talouden hoidolla. Investoinnit on toteutettava pitkäjänteisesti ja suhteutettava tuloihin. Hankinnat on tehtävä viisaasti ja omaisuudesta on pidettävä huolta.  Kunnan toiminnan jatkuva kehittäminen mahdollistaa verotuksen kohtuullisuuden ja tuo kuntaan hyviä veronmaksajia. Talousratkaisuissa ympäristönäkökulmat on nostettava päätöksentekokriteereihin.

MONIMUOTOINEN ELÄMINEN

Kokoomus edistää pientalovaltaista asumista. Kaavoituksessa suosimme kyläyhteisöjen omaleimaisuuden korostamista, mikä tukee omalta osaltaan kunnan kestävää taloutta. Kirkkonummen vahvuuksia ovat puhdas ja moni-ilmeinen luonto sekä riittävä tila asua, tehdä työtä ja harrastaa. Hyvät yhteydet ja toimivat lähipalvelut parantavat elämisen laatua.

MODERNIN TYÖNTEON KIRKKONUMMI

Pandemian myötä etätyö on jo muuttanut työn tekemisen mallia. Hyvät tietoliikenneyhteydet, hyvä peruspalvelujen taso – mm. päiväkodit, koulut, terveyspalvelut, kaupat – tukevat etätyötä ja lisäävät työikäisten perheiden muuttohalukkuutta Kirkkonummelle. 

Erinomaisen sijaintinsa vuoksi Kirkkonummen tulee aktiivisesti markkinoida itseään myös uusien, innovatiivisten yritysten ja uusien työpaikkojen saamiseksi kuntaan. Kaavoitusta onkin tuntuvasti nopeutettava.

KIRKKONUMMI ON SIVISTYSKUNTA

Moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus ovat hyvän elämän perusta, jolle koulutus luo vankan pohjan. Kaksikielisyys on kunnan vetovoimatekijä. Koulutilojen on oltava terveitä ja turvallisia. Opettajien on voitava keskittyä hyvään opetukseen. Kouluissa oppilaiden on pystyttävä oppimaan ja opettajan opettamaan ilman pelkoa tai huolta. Koulukiusaaminen on kitkettävä.  

TARPEISTA LÄHTEVÄT LIIKKUMISRATKAISUT

Kuntalaisten liikkuminen perustuu nyt ja tulevaisuudessa yksityisautoiluun ja joukkoliikenteeseen. Tietullit ovat väärä keino ohjata liikkumista. Joukkoliikennettä radoilla ja teillä tulee kehittää sen sujuvuuden parantamiseksi. Kunnan tiestöstä on huolehdittava.

SAIRAANHOIDOSTA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN

Nykyhallitus suunnittelee sote-palvelujen järjestämisvastuuta maakunnille. Kokoomus vastustaa maakuntahallintoa ja maakuntaveroa. Kirkkonummen tulee järjestää sote-palvelunsa kilpailukykyisesti varmistaakseen hyvän ja monipuolisen palvelutason säilymisen kunnassa.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnassa tapahtuvan urheilun, liikunnan ja erilaisten harrastusten toimintaedellytyksiä on kehitettävä yhdessä urheiluseurojen ja muiden yhdistysten kanssa.

LUOTA ITSEESI – ME LUOTAMME SINUUN

Kuntalaisten vallassa on Kirkkonummen menestys. Luota itseesi, toteuta unelmasi, Kirkkonummi on mahdollisuuksia täynnä.  Ota koppi ja elä omannäköistä elämääsi Kirkkonummella – yhdessä teemme siitä pääkaupunkiseudun parhaan paikan asua!

Sydän on oikealla!