143 Maija Jäntti

Olen terveystieteiden maisteri, pääaineena kansanterveystiede. Toimin tällä hetkellä tutkijana ja seulontakoordinaattorina. Tutkimukseni keskittyy erityisesti suolistosyövän seulontaan ja toimin koordinaattorina vuonna 2022 alkavassa kansallisessa suolistosyövän seulontaohjelmassa. Seulontaohjelman suunnittelussa ja koordinoinnissa olen toiminut yhteistyössä ministeriön,  kuntapäättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Haluan tuoda osaamiseni hyvinvointialueen hyödyksi.

Tällä kaudella toimin Kirkkonummen perusturvalautakunnan jäsenenä ja perusturvajaoston varajäsenenä.

Kaikille kansalaisille tulee turvata aidosti saavutettavat palvelut. Sen ei välttämättä tarvitse tarkoittaa laajasti varusteltua terveyskeskusta kävelymatkan päässä. Palveluita voi järjestää osin digitaalisina, liikkuvina palveluina ja eri muodoin toteutettuina etävastaanottoina, tietenkään perinteistä terveyskeskusta unohtamatta.

Soteuudistus tulee väistämässä kasvattamaan julkisia menoja jonkin aikaa. Uudistus on suuri ja vaatii esimerkiksi tietojärjestelmien uudistamista, josta tulee lisäkustannuksia varsinaisen palvelutuotannon lisäksi. Jatkossa tulee kiinnittää huomioita menojen kehittymiseen ja pyrkiä innovaativisella palvelutuotannolla karsimaan menoja.

Palveluita olisi järkevää tuottaa monialaisesti, kaiken ei tarvitse olla hyvinvointialueen omaa tuotantoa. Tärkeintä on, että kansalainen saa tarvitsemansa palvelun. Hyvinvointialueen oman palvelutuotannon lisäksi kannattaa hyödyntää järjestöjen ja yksityisten toimijoiden tuottamia palveluita. Palveluseteli on hyvä keino tarjota palveluita. Sen käytössä on kuitenkin huomioitava, että se vaatii asiakkaalta myös jonkin verran, joten se ei sovellu kaikille palvelun tarvitsijoille. Palvelut on turvattava myös heille, jotka eivät voi käyttää palveluseteliä.

https://www.maijajantti.fi/