188 Matti Kaurila

Hei!

Olen 55-vuotias geotekniikkapäällikkö Veikkolasta, jossa olen asunut vuodesta 1992 lähtien. Lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni olen viettänyt Espoon Tapiolassa. Minulla on kuusi lasta, jotka ovat käyneet Veikkolan koulun ja ovat harrastaneet eri lajeja kunnassamme monipuolisesti. Näihin harrastuksiin liittyvään vapaaehtoistyön kautta, varsinkin kuntamme urheiluseura- sekä yhdistystoiminta ovat minulle tulleet hyvinkin tutuiksi. Olen neljännen kauden valtuutettu Kirkkonummen kunnanvaltuustossa. Lisäksi toimin Kirkkonummen kunnanhallituksen ja yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenenä, joten omaan tietoa ja taitoa kuntamme asioiden hyvään hoitamiseen ja minulla on siihen paljon annettavaa. Hyvällä yhteistyöllä muiden valtuutettujen kanssa, tietoni ja taitoni konkretisoituvat tekemiseksi ja päätöksiksi oikeiden asioiden puolesta.

Kuntaamme suuntautuu kasvupaineita ja tulen vaikuttamaan siihen, että Kirkkonummen veto- ja elinvoimatekijöitä ovat jatkossakin pientalovaltainen, luonnon läheinen ja turvallinen asuminen. Kuntalaisille tulee olla tarjolla lähivirkistysalueita, urheilupuistoja tulee kehittää yhä monipuolisimmiksi ja kuntamme kesä- ja talvivirkistysreittejä on toteutettava lisää kattamaan paremmin kuntaamme. Monet tiet ovat turvattomia pienille liikkujille, eikä pyöräteitä ole paikoissa, joihin niitä tarvitaan. Tulen vaikuttamaan siihen, että pienemmät ja isommat, kävelijät ja pyöräilijät saavat turvallisempaa liikenneympäristöä.

  • Kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut kuntaveroja nostamatta.
  • Alueiden tasapuolinen kehittäminen.
  • Lähiluontoa ja kylämäisyyttä kunnioittava kaavoitus.
  • Palveluiden turvaaminen asukkaiden toivomalla tavalla.
  • Pientalo- ja yritystonttien tarjonnan kasvattaminen.

matti.kaurila(at)kirkkonummi.fi

p. 0505727614