194 Mikael Ljungberg

Hei,

Olen 39-vuotias perheenisä keskustan alueelta. Työskentelen pelastusalalla palomiehenä sekä ensihoidon tehtävissä.

Olen asunut Kirkkonummella 13 vuotta ja jo siinä ajassa Kirkkonummi on muuttunut valtavasti.

Monet asiat ovat kunnassamme hyvin, mutta halu vaikuttaa Kirkkonummen hyvään tulevaisuuteen sai minut lähtemään mukaan ehdokkaaksi.

Minulle tärkeimmät kiinnostuksen kohteet kunnassamme ovat:

Kouluhankkeet ja niiden läpivienti lasten ja koulujen henkilökunnan etua ajatellen.

Turvallisuus, joka kunnassamme koskettaa kaikkea syrjäytymisen ehkäisemisestä kaavoitukseen ja riittävien turvallisuuspalvelujen saatavuuteen.

Ympäristö. Kirkkonummella luonnon läheisyys ja rauha on monelle yksi tärkeimpiä kriteerejä asua täällä. Se on kunnassamme myös vetovoimatekijä, josta meidän on pidettävä huolta.

Hej,

Jag är en 39-årig familjefar från centrumområdet. Jag jobbar inom räddningsväsendet som brandman samt inom akutvården.

Jag har bott i Kyrkslätt i 13 år och under denna tid har Kyrkslätt redan ändrats mycket.

Många saker i vår kommun är på en god grund, men intresset att få påverka på en ännu bättre framtid inom kommunen fick mig att ställa upp som kandidat i valen.

De tre viktigaste intresseområdena jag vill vara med och påverka i :

Nya skolbyggen. Så att de byggs med tanke på barnens och personalens välmående.

Tryggheten. Detta påverkas av många saker, allt från att minska på marginalisering i samhället till att trygga tillräckliga säkerhetstjänster i kommunen.

Miljön. Kyrkslätt är en kommun var närheten till naturen är av stort värde för oss alla. Detta måste tryggas även i framtiden.