175 Saara Brax

  • Ammatti: tutkijatohtori
  • Tekniikan tohtori, tuotantotalous
  • Kasvatustieteen maisteri, aikuiskasvatus

Asetuin ehdolle, koska haluan ajaa seuraavia asioita:

  1. Hyvä arki ja elämänlaatu, mahdollisuus hyvään asumiseen
  2. Sujuva ja turvallinen liikkuminen töihin ja kouluun
  3. Hevosalan kehittäminen sen potentiaalin huomioiden sekä talouden, elämänlaadun että kunnan houkuttelevuuden näkökulmasta
  4. Yrittäjämyönteisempi kunta ja yksityissektorin työpaikkojen luominen kuntaan
  5. Sote-asioiden ketteröittäminen ja ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri
  6. Suvaitsevaisuus ja sivistynyt keskustelukulttuuri ilman kiusaamista koulussa, politiikassa ja somessa
  7. Kestävä kehitys ja vastuullisuusasioista huolehtiminen kunnan päätöksenteossa

Kirkkonummi houkuttelee taloudellisesti toimeentulevia ihmisiä, jotka haluavat muuttaa kaupungista maaseudun rauhalliseen idylliin. Monelle Kirkkonummi on paikka, johon hakeudutaan asumaan poikkeuksellisen hyvän elämänlaadun takia, varsinkin haja-asutusalueilla; maaseutumainen elämäntapa lähellä isoja keskuksia parasta mahdollista asumista monille.

Tämä hyvä elämänlaatu tulisi ottaa kunnan kehittämisen arvopohjaksi. Kotikuntani Kirkkonummi on siis jotain aivan muuta kuin edullisempi tontti omakotitalolle kohtuullisen matkan päässä Helsingistä. Juuri nyt ihmiset arvostavat tilaa, rauhaa, luontoa ja mahdollisuutta tehdä etätöitä enemmän kuin koskaan.

Luonnollisesti on itsestään selvää, että ympäristöstä huolehtiminen ja kestävä kehitys tulee olla osana kaikkea päätöksentekoa. Ihanteellista olisi, jos ekologisuutta edistetään niin, että samalla syntyy myös uutta fiksua liiketoimintaa.

Kuntalaisten sujuva turvallinen liikkuminen työpaikoille ja kouluun on turvattava – myös haja-asutusalueilta. Töihin on päästävä sujuvasti, ettei liikkuminen muodostu kannustinloukuksi, ja vapaa-aikaa jää palautumiseen ja elämiseen. Ei tietulleille!

Kuntalaisten asioiden hoitaminen terveydenhuollossa ja muissa kuntapalveluissa on saatava ratkaisukeskeiseksi ja sujuvaksi. Kuluja syntyy vatuloinnista. On ymmärrettävä ja varauduttava pitkän koronan taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.

Kunnallinen päätöksenteko ei voi olla vain eurojen jakamista, vaan toimintojen sisäisen kehittämisen kautta pitäisi saada ketterämpää ja kustannustehokkaampaa palvelutuotantoa palvelujen laadun kärsimättä.

Edistän hevosalaan liittyvää yrittäjyyttä, harrastamista ja muuta taloudellista toimeliaisuutta kuntani päätöksenteossa. Hevosten ympärille kehittynyt maatalous ja yrittäjyys tuovat kuntaan työtä, tuloja, ja houkuttelee maksukysyisiä uusia asukkaita.

Tässä vielä kuva esitteestäni ja hieman lisää minusta henkilönä.

Twitter: https://twitter.com/saarabrax

Facebook: https://www.facebook.com/saarabrax

Uusi Suomi -puheenvuoro: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/saara-brax/