206 Stefan Törnqvist

Koko alueen terveyskeskukset käyttöösi valintasi mukaan. Pienet toimipisteet säilyvät parhaiten kun ne perustoimintojen lisäksi erikoistuvat eri aloille tai kieliryhmiin!

Olemme siirtymässä sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitosten osalta alueellisiin ratkaisuihin. Hoitopaikkavalinta ei enää rajoitu oman kotikunnan terveyskeskukseen. Tavoitteeni on säilyttää pienet sosiaali- ja terveysyksiköt kannustamalla näitä perustoimintojen lisäksi erikoistumaan eri aloille tai kieliryhmiin. Ensitehtävämme on tosin purkaa syntyneitä hoitojonoja, joka edellyttää laajaa palveluseteleiden käyttöä. Hoitoon tulee voida päästä välittömästi, kuten yksityisellä puolella jo tänään.

Olen Stefan Törnqvist, Yrittäjä, DI+KTM ja finanssialan ammattilainen. Samfundet Folkhälsanin hallituksen jäsen sitten 2017. Finanssiyrittäjälle talous ja uuden organisointi on tuttua, Folkhälsanin kautta olen perillä hyvinvointitoimialasta. 57-vuotiaalle Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen onnistuminen tuntuu jo tärkeältä.