210 Tarja Siivonen

Arvoisa lukija ja kuntakaverini!

Olen 50 vuotias Kirkkonummelainen terveyshallintotieteen maisteri (TtM). Työssäni terveydenhuollon johtamisen parissa olen saanut kokemusta muun muassa strategisesta johtamisesta, talouden johtamisesta, että muutosjohtajuudesta ja verkostoitumisesta.

Juureni ovat syvällä Kirkkonummella, lapsuuteni olen viettänyt Upinniemessä. Nykyään asun Masalassa kahden teini-ikäisen tyttäreni ja koiran kanssa. Kirkkonummen voimavaroina pidän kaunista luontoa ja meren läheisyyttä sekä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia arvostavia kuntalaisia. Kuntamme historiaan kuuluu ajoittainen kehityksen puutteellisuus, joka tänä päivänä on onneksemme väistymässä. 

Olen rakentanut omat kärkitavoitteeni sen mukaan mitä pidän realistisena ja osittain myös pakollisena nojaten eduskunnan asettamiin linjauksiin kuntien palveluiden järjestämisvastuusta.

Kolme kärkitavoitettani kuntapolitiikassa:

 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vaikuttavuus ja yhdenvertaisuuden saavuttaminen
  1. palveluiden tasavertainen saatavuus verraten muihin kuntiin
  2. yksityisen sektorin palveluiden integroiminen vahvemmin palveluiden tuottamiseen
  3. lasten- ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen niin, että psykiatristen lähetteiden kasvusuunta saadaan laskuun lähitulevaisuudessa
  4. perusturvan asettamien strategisten tavoitteiden työstäminen niin, että kuntalaisten tarpeet huomioidaan tasapuolisesti 
 2. Taloudenhallinta
  1. koronan jälkeisen kuntatalouden tilanteen perusteellinen kartoittaminen sekä korjattavien asioiden priorisointi kuntalaisten edun mukaisesti
  2. muuttovoittoisuuden kasvattaminen entisestään, jolloin veronmaksajat lisääntyvät
 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen
  1. kuntalaisten tyytyväisyyskyselyn aktivointi kaikkiin ikäryhmiin heti uuden valtuustokauden alettua. Kyselyn kautta saatujen kehittämiskohteiden esille nostaminen ja jalkauttaminen kuntalaisten hyödyksi
  2. hyvinvoinnin tulevaisuuden rakentamisessa kuultava kuntalaisten ääntä, jolloin heillä itsellään päästä vaikuttamaan asioihin.