212 Thorolf Sjölund

Suomeksi

Kuntapäättäjänä minulla on pitkä kokemus, monelta sektorilta. Vuodesta 1989 lähtien olen toiminut kunnan erinäisissä luottamustehtävissä. Viimeisten valtuustokausien aikana on vaihtuvuus luottamustehtävissä ollut suurta, minkä takia pitkäjänteisyys ja jatkuvuus ovat kärsineet päätöksenteossa. Tästä syystä olen asettunut uudelleen ehdolle valtuustoon, täydentämään kokemuksellani päätöksentekoa.

Lopetettuani 23 vuoden jälkeen kansainvälisen yritystoimintani, tuntuu että intoa ja aikaa löytyy taas Kirkkonummen luottamustehtävien hoitamiseen.

Kirkkonummen valtuustossa toimin mielelläni niillä sektoreilla, joista minulla on aiempaa kokemusta.

Taustastani kunnallisessa päätöksenteossa: olen ollut mm. Yhdyskuntatekniikan puheenjohtaja, Kunnanhallituksen jäsen, Tarkastuslautakunnan jäsen, Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja ja Ruotsinkielisen varhaiskoulutuksen lautakunnan jäsen.

Lisäksi olen toiminut mm. seuraavissa ylikunnallisissa luottamustehtävissä: HUS Sairaalalautakunnan jäsenenä, Vähemmistökielen lautakunnan puheenjohtaja.  Uudenmaan liiton Kielilautakunnan puheenjohtaja, Sydkustens Landskapsförbund varapuheenjohtaja, Svenska Finlands Folktinget hallituksen jäsen ja Kårkulla Samkommun valtuuston jäsen.

Ajatuksiani tulevaa valtuustokautta varten:

 • Kaavoituskokonaisuus on tehtävä yhdenmukaiseksi koko Läntisen Uudenmaan alueella, kuntarajoista riippumatta.
 • Läntisen Uudenmaan infrat kuntoon, painopisteeksi 51:nen ja Rantarata.
 • Kantvikin satama monipuolisempaan käyttöön.
 • Kaavoitusohjelma noudattamaan monipuolista matalaa asumista, jossa kaikkia asumismuotoja on huomioitu unohtamatta parkkipaikkoja.
 • Aseman länsipuolelle tulevan alikulkutunnelin valmistumista on kiirehdittävä.
 • Työpaikkojen omavaraisuusastetta on nostettava tulevan valtuustokauden aikana.

Vapaa-aikana olen urheillut monessa lajissa mm. yleisurheilun, käsipalloilun ja kilpaveneilyn parissa, tuloksellisesti. Nyt ikämiehenä hiihdän talvisin ja kesäisin veneilen, pyöräilen ja golfaan.

Olen myös järjestänyt 18 vuoden ajan INTTI TUTUKSI leirejä kehitysvammaisille miehille yhteistyössä Maanpuolustuskoulutuksen kanssa. Näihin leireihin on ollut osallistujia laajasti muualtakin kuin Kirkkonummelta. Leirit ovat olleet kaksikielisiä.  Kehitysvammaisten oikeudet ovat lähellä sydäntäni.

Minut tavoitat:

puhelimitse: 0400 476288

sähköpostitse: [email protected]

 På Svenska

Som kommunal beslutsfattare har jag en lång erfarenhet från flera sektorer. Från 1989 har jag haft kommunala förtroendemannauppdrag. Under senaste fullmäktigeperioder har omsättningen bland de förtroendevalda varit stor, och det har inverkat mycket på långsiktigheten, samt kontinuiteten vid beslutsfattandet. Därför ställer jag upp i fullmäktigevalet, för att vara med i beslutsfattandet, med min långa erfarenhet.

Nu då jag har avslutat min 23 åriga internationella företagsverksamhet, känner jag att jag har tid och energi igen att sköta kommunala förtroendemannauppgifter i Kyrkslätt.

I Kyrkslätts fullmäktige vill jag ställa upp i de organ där min erfarenhet kommer till nytta. 

Min bakgrund som beslutsfattare i Kommunala uppdrag: bl.a. Kommunaltekniska nämndens ordförande, Kommunstyrelsens medlem, Kommunfullmäktiges viceordförande, medlem i Revisionsnämnden, samt Svenska förskole nämnden.

Förövrigt har jag varit med i samkommunala uppgifter i bl.a. HUS Sjukhusnämndens – Minoritetsspråksnämndens ordförande, Nylands Förbunds Språknämndens ordförande, Sydkustens Landskapsförbunds viceordförande, Svenska Finlands Folktingets styrelsemedlem samt Kårkulla Samkommuns fullmäktige medlem.

Tankar inför kommande fullmäktigeperiod:

 • Den kommunaltekniska planeringen bör göras i samarbete mellan hela västra Nyland, utan att   beakta kommunala gränser.
 • Områdets infra bör prioriteras med tyngdpunkten på 51:an samt Kustbanan.
 • Hamnen i Kantvik bör utvecklas.
 • Inom byggnads- och miljöplaneringen bör ett mångsidigt urval av låga byggnader beaktas, samt  behovet av parkeringsplatser.
 • Underfarten väster om stationen bör påskyndas.                             
 • Arbetsplatsernas självförsörjningsgrad bör höjas, under inkommande fullmäktigeperiod.

På min fritid har jag tävlat framgångsrikt i fri-idrott, handboll samt motorbåtsracing. Nu som oldboy skidar jag på vintern, samt cyklar, åker båt och golfar på sommaren.

Jag har även i 18 år arrangerat INTTI TUTUKSI läger för utvecklingsstörda unga män, i samarbete med försvarsutbildningen. Deltagare från hela Finland har kommit till dessa tvåspråkiga läger inte bara Kyrkslätts bor. Utvecklingsstördas rättigheter är nära mitt hjärta.

Du kan kontakta mig:

via telefon: 0400 476288

via epost: [email protected]